Richtlijn Apparent Life Threatening Event

De richtlijn Apparent Life Threatening Event (ALTE) is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De richtlijn beoogt bij te dragen aan het terugdringen van belangrijke verschillen in de wijze van diagnostiek, begeleiding en follow-up van kinderen die zich met een Apparent Life Threatening Event presenteren. Tevens heeft deze richtlijn tot doel een bijdrage te leveren aan de vroegdiagnostiek en behandeling van enkele pediatrische ziektebeelden, die zich presenteren als een ALTE, waarbij detectie belangrijke winst oplevert voor het kind.

Klik voor de richtlijn Apparent Life Threatening Event.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk slokdarmafsluiting.

Meer informatie over collegiaal consult