Alarmsignalen

De slappe luchtpijp die vaak voorkomt bij kinderen met een slokdarmafsluiting kan onder bepaalde omstandigheden dichtklappen, waardoor een kind erg benauwd kan worden en zelfs even buiten bewustzijn kan raken. Zo’n acuut incident noemen we een ALTE (Apparent Life-Threatening Event). 

Het expertisecentrum geeft, voordat u uw kind naar huis gaat, een training ‘Basic Life Support voor kinderen’ (een soort EHBO-cursus speciaal gericht op kinderen). U krijgt handvatten aangereikt waardoor u in geval van nood weet wat u moet doen.

Patiënenorganistie VOKS organiseert jaarlijks (en naar wens vaker) een reanimatiecursus voor haar leden. Op deze cursus leert u de basisbeginselen van het reanimeren bij kinderen in theorie en praktijk. Naast ouders is het ook van belang dat andere personen training krijgen wat te doen bij een ALTE, bijvoorbeeld de oppas en grootouders.  

Veelgestelde vragen