Internationale samenwerking

De expertisecentra slokdarmafsluiting (Amsterdam UMC, Erasmus MC en UMC Utrecht) maken onderdeel uit van ERNICA (European Reference Network for rare inherited and congenital digestive disorders, including gastro-intestinal disorders). Dit is een Europees Referentie Netwerk voor zeldzame erfelijke en aangeboren aandoeningen aan het spijsverteringskanaal, inclusief gastro-intestinale aandoeningen. Het multidisciplinaire netwerk bestaat uit gespecialiseerde professionals. Patiëntvertegenwoordigers spelen ook een actieve rol in deze samenwerking.

Op de website van ERNICA staat meer informatie.