Patiënteninformatie Slokdarmafsluiting

In de patiënteninformatietool slokdarmafsluiting vindt u patiënteninformatie over slokdarmafsluiting. Deze patiënteninformatie is afgeleid van de informatie uit de kwaliteitsstandaard oesofagusatresie.

De kwaliteitsstandaard oesofagusatresie is een document voor zorgverleners waarin de zorg voor patiënten met slokdarmafsluiting staat beschreven. De patiëntenorganisatie en beroepsorganisatie(s) van medisch specialisten hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van deze patiënteninformatie.