Transitiezorg

Het transitieproces wordt opgestart als het kind 12-14 jaar is. De daadwerkelijke transitie naar de volwassenenzorg vindt meestal plaats op 17-jarige leeftijd, in overleg met de ouders, het kind en de betrokken artsen.

Het is aanbevolen om een op maat gesneden transitieplan te maken voor iedere individuele patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met hun aandoening(en), intelligentie en mogelijkheden.

Goede begeleiding, een transitiecoördinator, een transitiebrochure en gecombineerde transitieconsulten met kinder- en volwassenenzorgverleners zijn onderdeel van een goed protocol voor gestructureerde voorbereiding van de transitie.

Veelgestelde vragen