Kwaliteitsstandaard oesofagusatresie

De kwaliteitsstandaard oesofagusatresie (richtlijn) is opgesteld ter ondersteuning van de diagnostiek, behandeling, begeleiding en organisatie van de zorg bij oesofagusatresie.

De Kwaliteitsstandaard oesofagusatresie beschrijft, naast de aandoening, een aantal belangrijke onderdelen van goede zorg voor kinderen (tot 18 jaar) en volwassenen met oesofagusatresie en beoogt een bijdrage te leveren aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg van beide groepen.

De patiënteninformatietool slokdarmafsluiting hoort bij de kwaliteitsstandaard oesofagusatresie en geeft informatie aan (ouders/naasten/verzorgers) van patiënten met oesofagusatresie.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk slokdarmafsluiting.

Meer informatie over collegiaal consult