Follow-up (controles)

Patiënten met slokdarmafsluiting blijven onder controle bij het expertisecentrum. De eerste maanden na ontslag zijn er vaker controles. Vanaf 6 maanden tot 18 jaar krijgt uw kind met grotere tussentijden controleafspraken in het expertisecentrum. Bij deze afspraken kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn zoals een kinderchirurg, kinderarts, kinderlongarts, kinder MDL-arts (maag- darm- leverarts), gespecialiseerd verpleegkundige, logopedist, kinderpsycholoog, fysiotherapeut, KNO-arts, diëtist en/of maatschappelijk werker.

Het is belangrijk om ook in een ziekenhuis dichter bij uw woonplaats contact met een kinderarts te hebben voor het geval er problemen zijn. Het expertisecentrum verzorgt de afstemming met de kinderarts in de regio. Vanaf volwassen leeftijd vinden controles plaats bij een MDL-arts (maag- darm- leverarts) en soms ook de longarts.

Veelgestelde vragen