Klachten op langere termijn

Er kunnen, vooral tijdens de eerste levensjaren, vervelende problemen optreden die een aangepaste behandeling vereisen. 

Luchtwegproblemen

Praktisch alle kinderen hebben een speciaal soort hoestje, de zgn. blaf- of ‘zeehondenhoest’. Deze wordt veroorzaakt door de slappere structuur van de luchtwegen (malacie). Dit kan leiden tot een verminderd vermogen om goed op te hoesten en vervolgens tot  herhaalde luchtweginfecties.

Reflux 

Ongeveer één derde van de kinderen met een oesofagusatresie heeft last van reflux. Dit kan een beschadiging van de oesofagus (oesophagitis) veroorzaken. Bovendien kan het leiden tot vernauwingen van de oesofagus op de plek van de naad of onderin de slokdarm. Reflux kan ook meespelen bij recidiverende luchtweginfecties.

Voedingsproblemen 

Door een combinatie van factoren kunnen bij kinderen met oesofagusatresie soms ernstige voedingsproblemen optreden, vooral tijdens de eerste levensjaren. Sommige kinderen drinken en eten slecht en onvoldoende, waardoor een groeiachterstand kan optreden. Eten kan gepaard gaan met verslikken en het kind kan benauwd of zelfs blauw worden. Bij heel wat kinderen ontstaat na verloop van een tijd een soort afkeer van eten, waardoor elke maaltijd voor ouders en kind een lijdensweg wordt.

Ook de overgang van sondevoeding naar normale voeding, verloopt dikwijls moeilijk. In de expertisecentra bestaan specifieke programma’s om de kinderen te helpen bij het leren eten, en om de ouders beter te leren omgaan met deze problemen. Ook kan het nodig zijn om het kind, als het te weinig voeding binnenkrijgt, aangepaste, energierijke voeding te geven. Begeleiding door een diëtiste is dan aangewezen.