Wanneer neem je als huisarts of kinderarts in het regionaal ziekenhuis contact op met het expertisecentrum?

De huisarts of de kinderarts in het regionaal ziekenhuis neemt in de volgende situaties contact op met het expertisecentrum voor consultatie en eventueel verwijzing:

  • Wanneer zich bij een kind met een oesofagusatresie complicaties voordoen, zoals recidiverende luchtweginfecties, reflux en/of problemen met voeding.
  • Wanneer een kind met een oesofagusatresie wordt opgenomen in een perifeer ziekenhuis.

Bij kinderen met een oesofagusatresie komen klachten zoals recidiverende luchtweginfecties, reflux en problemen met voeding veelvuldig voor. Deze klachten kunnen gerelateerd zijn aan de oesofagusatresie. Daarom vergen deze klachten een andere benadering dan bij kinderen die geen oesofagusatresie hebben. Het is noodzakelijk om de onderliggende oorzaak van de klachten te onderzoeken en zo mogelijk te behandelen. Overleg met de kinderchirurg van het expertisecentrum is hierbij essentieel.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk slokdarmafsluiting.

Meer informatie over collegiaal consult