Wanneer moet er verwezen worden naar een expertisecentrum oesofagusatresie?

Bij klein deel van de patiënten wordt oesofagusatresie prenataal vastgesteld. Bij iedere patiënt bij wie prenataal een oesofagusatresie wordt vastgesteld, moet na vaststelling en in ieder geval voor 24 weken zwangerschapsduur naar een expertisecentrum oesofagusatresie verwezen worden voor de juiste counseling en begeleiding. In het expertisecentrum vinden de controles tijdens de zwangerschap, de bevalling, de behandeling na de geboorte en de follow-up plaats.

Bij de meeste patiënten wordt oesofagusatresie pas postnataal vastgesteld. Dan dient de patiënt direct te worden verwezen naar een expertisecentrum.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk slokdarmafsluiting.

Meer informatie over collegiaal consult