Bij verdenking op oesofagusatresie, welke diagnostiek moet worden ingezet voordat ik de patiënt naar het expertisecentrum verwijs?

Indien er prenataal met echo aanwijzingen zijn voor een oesofagusatresie zal een kind verwezen worden naar één van de drie expertisecentra voor een geavanceerd ultrasound onderzoek (GUO) om te kijken of middels GUO de diagnose gesteld kan worden. Indien de diagnose wordt bevestigd, zal verdere begeleiding in het expertisecentrum plaats vinden.

Postnataal wordt oesofagusatresie vastgesteld bij een niet doorlopende neusmaagsonde bij zowel lichamelijk onderzoek als op de thoraxfoto. Dan moet direct naar een expertisecentrum worden verwezen.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk slokdarmafsluiting.

Meer informatie over collegiaal consult