Wat kan ik doen als de zorg erg zwaar wordt?

Trek op tijd aan de bel bij klachten van overbelasting. De zorg voor uw kind kan zwaar zijn. Daarnaast kan de verantwoordelijkheid die u mogelijk heeft voor andere kinderen in uw gezin, voor uw werk en voor de financiën een zware last zijn. Hierdoor kunt u zelf ook klachten krijgen. U kunt oververmoeid zijn, prikkelbaar en/of somber zijn. Tijdens de eerste opname is er soms al contact met een maatschappelijk werker die kan helpen in het organiseren van praktische zaken maar ook voor psychische bijstand.

Daarnaast is het belangrijk om met uw huisarts te spreken als u of uw naaste deze klachten heeft. De huisarts kan met u meedenken om overbelasting te voorkomen. De huisarts zal bekijken of hij/zij samen met u het probleem kan oplossen of dat hij/zij u doorverwijst naar een andere hulpverlener. Ook kunt u in gesprek gaan met uw werkgever als u een zware zorgtaak heeft. Vaak zijn er mogelijkheden om hier rekening mee te houden. U kunt denken aan flexibele werktijden of (tijdelijk) zorgverlof.