Wanneer informeer ik de school over de klachten van mijn kind?

Als uw kind nog klachten heeft van de slokdarmafsluiting dan is het belangrijk dat de school goed geïnformeerd wordt. Vertel hen over de medische geschiedenis en over hoe het nu gaat met uw kind. Informeer de school niet op de eerste schooldag, maar al eerder.

Aandachtspunten zijn onder andere:

  • Luchtwegproblemen: Op de schoolleeftijd is er vrijwel nooit meer sprake van levensbedreigende slapte van de luchtpijp, zodat BLS training meestal niet nodig is voor leerkrachten. Sommige kinderen hebben wel minder conditie.
  • Slikproblemen: Mogelijke problemen met eten in de pauzes (langzamer of met extra drinken)  
  • Inspanning: Mogelijk is er sprake van een verminderde conditie (bijv. tijdens de gymles vaker een rustpauze nodig).