Lopend onderzoek 29 oktober 2020

Een multi-center retrospectieve cohortstudie naar de uitkomst van de behandeling van oesofagusatresie in kinderen met een (extreem) laag geboortegewicht

Het is onduidelijk wat de beste chirurgische behandelstrategie is bij kinderen geboren met een laag of extreem laag geboortegewicht. Daarom willen wij in kaart brengen wat de uitkomsten zijn van de operaties, met de focus op het ontwikkelen van chirurgische complicaties.

Doel

Het primaire doel is het in kaart brengen van het aantal kinderen geboren met een laag of extreem laag geboortegewicht dat een naadlekkage ontwikkelt na oesofagusreconstructie. Met als secundaire doel het in kaart brengen van andere chirurgie gerelateerde complicaties.

Stand van zaken

Bezig met het afronden van alle lokale goedkeuringen en daarna starten met dataverzameling.

Planning en deelname

Het onderzoek loopt nog. Deelname is nog mogelijk. Informeer hiervoor bij uw arts in het expertisecentrum.